NEXTdriver pilot case study: Breedijk Transport

In de afgelopen paar weken heeft NEXTdriver twee succesvolle pilots met Breedijk Transport en Oldenburger Transport afgerond. De resultaten van de pilots waren uitstekend en daarom is er besloten dat we onze samenwerking verder zullen zetten om de efficiëntie en veiligheid van hun vloten voortdurend te verbeteren.


Het maakt ons bij NEXTdriver ontzettend trots en gemotiveerd om de verwachtingen te overtreffen en verdere samenwerkingen aan te gaan. In deze blog kijken we naar enkele aspecten van ons pilot programma bij Breedijk Transport en demonstreren we de voordelen van de NEXTdriver toolbox met een echt gebruikersgeval.


Pilot gebruikersgeval

Allereerst kijken we naar de totale verbetering van de chauffeurs van Breedijk Transport tijdens de pilotperiode. De donkerblauwe balken geven de gemiddelde totaalscores weer voor de periode voordat NEXTdriver in gebruik werd genomen (10 weken). Lichtblauwe balken geven de gemiddelde totaalscores weer voor de periode waarin NEXTdriver werd ingezet bij de testgroep van chauffeurs (8 weken). Aan de linkerkant van de grafiek kun je zien dat de gemiddelde totaalscore voor de pilootbestuurders die NEXTdriver gebruikten tijdens de pilot verbeterde van 71,74 naar 80,63 punten. Dit is een verbetering van 12,4%. Ook de controlegroep van chauffeurs die zonder NEXTdriver rijden verbeterde, maar de verbetering was minder significant. Ze verbeterden van 59,43 naar 63,86 punt, wat een verbetering is van 7,4%. Dit kan gebeuren als gevolg van seizoensgebonden en andere factoren of doordat de pilot met NEXTdriver en de aandacht op rijgedrag ook al een positief effect heeft gehad op de andere chauffeurs. Als we de voortgang corrigeren met de resultaten van de controlegroep, verbeterden de chauffeurs die NEXTdriver gebruikten hun prestaties met 5%.Scores

De tweede grafiek toont de gemiddelde scores per gemeten rijgedrag in dezelfde periode. In deze grafiek kunt u zien dat bijna alle onderdelen van de rijprestaties zijn verbeterd nadat NEXTdriver is geïmplementeerd. De belangrijkste verbeteringen zijn terug te vinden in de scores voor te hard rijden, hard remmen, het gebruik van cruise control en het uitrollen. De scores voor hoge toerentallen en stationair draaien zijn vrij constant gebleven. Opgemerkt moet worden dat de score voor te hoge toerentallen aan de coureurs werd getoond, maar dat dit geen onderdeel van hun totaalscore was. Daardoor werd hier minder op gecoacht, wat ook verklaart waarom er geen significante verbetering werd bereikt. Tijdens verder gebruik van NEXTdriver zullen we ons actief richten op het verbeteren van deze factoren.

Waarom richten we ons eigenlijk op deze factoren? De scores voor stationair draaien en cruise control hebben de meeste invloed op het brandstofverbruik. De scores voor te hard rijden en hard remmen hebben de grootste impact op ongevallen en schade. De scores voor te hoge toerentallen en uitrol hebben invloed op zowel het brandstofverbruik als de schade.Het brandstofverbruik wordt niet alleen bepaald door het rijgedrag, maar is ook afhankelijk van andere externe factoren, zoals het verkeersvolume in een bepaalde periode, het type wegen dat wordt gebruikt, temperatuurveranderingen, belading en inzet van de auto's. Om deze factoren zoveel mogelijk te elimineren, hebben we ook gekeken naar de controlegroep die niet met NEXTdriver werd gecoacht. Door de pilot chauffeurs te vergelijken met deze groep kan een redelijk goede inschatting worden gemaakt van het brandstofverbruik dat met NEXTdriver is bespaard.


Kijkend naar het brandstofverbruik van de pilot NEXTdriver-gebruikers, vergeleken met de controlegroep, vertaalde de verbetering van het rijgedrag zich in meer dan 3% brandstofbesparing. Dit scheelt op jaarbasis al snel vele honderden euro’s per bestuurder per jaar, alleen al op brandstofverbruik. Daarnaast weten we uit ervaring dat bedrijven die chauffeurs actief coachen tot 35% minder schade oplopen.


Ervaringen van de Chauffeurs

Het is onze prioriteit dat NEXTdriver prettig te gebruiken is voor de chauffeurs. Daarom hebben we de pilotchauffeurs verschillende vragen gesteld over hun ervaring met NEXTdriver. Alle chauffeurs waren ervan overtuigd dat NEXTdriver hun rijgedrag verbeterde. Bovendien kwamen alle chauffeurs tot de conclusie dat ze zich meer bewust werden van de invloed van het rijgedrag op de veiligheid en duurzaamheid, en vooral: ze gebruikten de service graag! Dit gaat hand in hand met bovengenoemde positieve resultaten.


Trots

Tot slot zijn wij bij NEXTdriver ontzettend blij en trots dat Breedijk Transport en Oldenburger Transport besloten hebben om na de pilot onze samenwerking voort te zetten! In de toekomst werken we hard aan het verder optimaliseren van onze service en het verbeteren van het rijgedrag, niet alleen bij Breedijk en Oldenburger Transport, maar ook bij al onze andere opdrachtgevers. Samen zijn we op weg naar een duurzamere en efficiëntere transport- en logistieksector waarmee veiligheid en besparingen hand in hand gaan!

Benieuwd wat NEXTdriver voor uw bedrijf kan betekenen? Wil je onze pilot van 2 maanden proberen of berekenen wat jouw besparingen kunnen zijn? Neem gerust contact op met ons.

167 weergaven