Inzichten in het chauffeurstekort

Elke transportondernemer kent het verhaal; Er is een chronisch tekort aan chauffeurs, een constante uitdaging die vooral nu nog relevanter aan het worden is door de COVID-19 pandemie en de daarbij behorende aantrekkende vervoerdersmarkt.


Waar de meeste industrieën gedurende COVID te maken hadden met verminderde productie en vraag, moest de logistieke sector juist aanpoten om alles bevoorraad te houden. Ook is het pakketvervoer aanzienlijk blijven groeien sinds het begin van de pandemie. Sterker nog, ten gevolge van de verminderde filevorming (tot wel 70% minder files) kon de transport sector juist meer vervoeren dan dat het normaal (post-covid) zou kunnen vervoeren. Dit heeft er allemaal voor gezorgd dat de druk op de chauffeurs constant is gebleven (en wellicht zelfs is vergroot) tijdens COVID.


Door deze vergrote vraag naar chauffeurs komt diegene hierdoor in een (tijdelijke) machtspositie. De chauffeur kan namelijk zo naar een concurrerende vervoerder gaan waar het materiaal fijner voor hem of haar is, de ingeplande werktijden beter en de verdiensten veel beter zijn.


Het wordt dan ook steeds belangrijker om te investeren in het behouden van de eigen chauffeurs, zodat je minder verloop van de werknemers hebt wat leidt tot constantere prestaties van het gehele bedrijf.


Een trend die zichtbaar is in Nederland is dat steeds meer (familie)bedrijven zelf zijn gaan opleiden, om zo de chauffeurs aan het eigen bedrijf te binden. Dit zorgt voor meer rust bij het management en het chauffeursteam, aangezien er geen flexibele krachten ingehuurd hoeven te worden en de chauffeurs bekend zijn met het materiaal en de gehanteerde methode van het bedrijf. Indien er rust is binnen het chauffeursteam, zullen opdrachten ook beter uitgevoerd worden.Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs verdween vorig jaar in Europa heel even naar de achtergrond, blijkt uit onderzoek van de IRU. De organisatie deed onderzoek onder 800 transportbedrijven uit twintig landen, waaronder Nederland.

De conclusie van het IRU: in 2020 daalde het aantal onvervulde vacatures van 24 naar 7 procent.

Let wel dat het aantal ondervraagde partijen slechts 800 over heel Europa is geweest, waarbij voornamelijk grotere logistieke partijen zullen zijn ondervraagd. De daadwerkelijke cijfers voor de Nederlandse transport en logistiek sector zullen hier enigszins vanaf wijken. Nu we de naweeën aan het verwerken zijn van de afgelopen periode met lockdowns zien we ook weer een groeiend aandeel onvervulde vacatures, praktisch elke logistieke partij die bij NEXTdriver bekend is is zoekende naar nieuwe chauffeurs.


Bij NEXTdriver denken we door middel van deze blogpost transportondernemers te overtuigen hoe belangrijk het is om chauffeurs aan je te binden en in te laten zien hoe nijpend het tekort vandaag de dag al is. Dit tekort zal in de nabije toekomst alleen maar groeien, doe er dus je voordeel mee en investeer in je werknemers!

Waardoor ontstaat het chauffeurstekort?

Volgens de International Road transport Union (IRU) heeft dit te maken met de volgende statistieken:

 • 57% van de mannelijke chauffeurs en 63% van de chauffeuses vertellen dat het slechte en stoffige imago van het chauffeursberoep zorgt voor minder nieuwe chauffeurs dan dat er nodig zijn op dit moment.

 • 79% van de chauffeurs vindt het lastig om vrouwen tot het beroep aan te trekken en ziet dit als één van de belangrijkste redenen voor het tekort.

Dit punt wordt alleen maar versterkt door gegevens van het International Transport Forum, waaruit blijkt dat vrouwen slechts 2 procent van de Europese vrachtwagenchauffeurs uitmaken.

 • 70% van de jonge chauffeurs, tussen de 25 en 34 jaar, vindt dat het lastig is om andere jonge mensen tot het beroep aan te trekken en ziet dit als één van de belangrijkste redenen voor het tekort.

 • 76% van de chauffeurs denkt dat de arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs bijdragen aan het tekort.

 • 77% van de chauffeurs denkt dat het feit dat vrachtwagenchauffeurs vaak lange periodes niet thuis kunnen zijn veel mensen ervan weerhoudt om het beroep in te gaan.

 • Tussen 2007 en 2015 daalde het aantal inschrijvingen bij de Mbo-opleiding chauffeur wegvervoer met bijna 32%.

De Road Haulage Association (handelsvereniging in het Verenigd Koninkrijk die zich uitsluitend bezighoudt met het goederenvervoer over de weg) gaf verder de volgende opvallende statistieken rondom het afgelopen jaar:

 • Vrachtwagenchauffeurs zijn momenteel schaars en de Road Haulage Association schat een tekort van ongeveer 60.000 chauffeurs alleen voor Groot-Brittannië.

 • Zo’n 30.000 rijexamens voor vrachtwagens hebben het afgelopen jaar niet plaatsgevonden in Groot-Brittannië vanwege de pandemie van het coronavirus.

Daarnaast kampt de logistieke sector met vergrijzing. Bedrijven in het goederenvervoer hebben chauffeurs met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar.


Hoewel er ook veel vraag is naar transportplanners en overige functies in de logistieke sector zijn vooral vrachtautochauffeurs moeilijk te vinden, aldus het onderzoek van ABN-Amro van juli 2021. Gelukkig geeft de vergrijzing ook een kans, denk dan bijvoorbeeld aan 2 (AOW-gerechtigde) part-timers die samen een volledige functie kunnen vervullen. Op deze manier is het ook mogelijk om kennis langer binnen het eigen bedrijf te behouden.


Als eigen vervoerder heb je een groot voordeel ten opzichte van internationale transporteurs. Het chauffeursberoep geeft, indien er voornamelijk in Nederland wordt gereden, de sollicitant meer flexibiliteit en vrije tijd in de avonden en het weekeinde ten opzichte van collega's uit bijvoorbeeld Oost-Europa. Het is natuurlijk verstandig om deze voordelen als werkgever nadrukkelijk te benoemen tijdens onderhandelingen en gesprekken met de werknemer.

Dat doe je onder andere door flexibel te zijn in het aantal werkuren per week, je medewerkers mee te laten denken over de operationele zaken, aandacht te hebben voor hun ontwikkelingsbehoeften, hun perspectief en doorgroeimogelijkheden te bieden en hen vanaf de eerste werkdag goed te begeleiden. Wees onderscheidend want je beste ambassadeurs zijn je huidige werknemers. Levert een chauffeur een geschike sollicitant aan? Denk eens aan een premie om je ambassadeurs te belonen. Je kunt ook onderscheidend zijn door extra gastvrij te zijn tegenover chauffeurs die goederen bij jou komen lossen. Geef deze mensen koffie, persoonlijk contact, een flesje water, en biedt een plaats om rustig te zitten aan. Door mond-tot-mondreclame van je klanten en leveranciers kun je uitblinken als een goede werkgever.


Dan weer terug naar het chauffeurstekort; tot begin 2021 konden vacatures snel worden vervuld doordat werkloze chauffeurs weer aan het werk gingen. In het tweede kwartaal kampte echter al bijna een kwart van de bedrijven met personeelstekorten. ABN-Amro verwacht dat deze krapte zal toenemen, maar dat dit óók positieve effecten kan hebben.

Als deze krapte zich in de gehele transportbranche voordoet, kunnen ondernemers mogelijk de tarieven verhogen. Per saldo is de branche dan ook voor het eerst in drie jaar positief over haar concurrentiepositie.


Het nijpende tekort aan vrachtwagenchauffeurs heeft volgens ABN-Amro ook structurele oorzaken. Veel jongeren vinden het beroep niet aantrekkelijk. Zo zijn er weinig rustplaatsen, is er vaak te weinig tijd om te slapen en klagen veel chauffeurs over lange werkdagen. Een goede ontwikkeling is de cao verplichting om een airco en verwarming aan de chauffeur aan te bieden. Toch valt er nog een hoop te winnen in deze traditionele sector, “met het oog op de vergrijzing en de verwachte groei in de markt zal de sector meer moeite moeten doen om jongeren en vrouwen aan te trekken." De rapportage van ABN komt dus goed overeen met de genoemde pijnpunten door de IRU.


"Zo zijn er tot 2025 naar schatting elk jaar bijna 8.000 vrachtwagenchauffeurs nodig”, vertelt Albert Jan Swart, Sector Econoom Transport en Logistiek van ABN-Amro. “Dankzij laad- en lossystemen is het werk fysiek minder zwaar geworden, waardoor het beroep aantrekkelijker en toegankelijker aan het worden is voor vrouwen."

"Daarnaast kunnen transportondernemers de komende jaren meer chauffeurs zelf opleiden. Dat vergt een investering, maar voorkomt uiteindelijk dat een tekort aan chauffeurs de komende jaren de bedrijfsvoering belemmert. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar, waardoor de ondernemer niet alle kosten zelf hoeft te betalen.” aldus Albert Jan Swart, Sector Econoom Transport en Logistiek van ABN-Amro.


Het personeelstekort in het goederenwegvervoer is groter dan in andere transportbranches, onder andere doordat het goederenwegvervoer relatief goed door de coronacrisis is gekomen. In het vierde kwartaal van 2020 profiteerden wegvervoerders van de stabiele bouwproductie, de stormachtige groei van de pakkettenmarkt en de snel aantrekkende internationale handel en industriële productie.


De omzet kwam in het vierde kwartaal zelfs 2,9 procent hoger uit dan in dezelfde periode in 2019. Daarnaast hebben vanwege coronamaatregelen opleidingstrajecten voor nieuwe chauffeurs tijdelijk stilgelegen wat de druk op het chauffeurstekort alleen maar vergroot.

Toch zijn er ook andere ideën om het beroep aantrekkelijker te maken, behalve de loonstijging die is afgesproken. Voor praktisch geschoold werk wordt het steeds moeilijker om voldoende mensen te vinden, dit komt doordat er stimulans is op de meeste werkplekken om altijd door te blijven groeien. Binnen praktijk gericht werk is deze mogelijkheid er gewoonweg niet altijd en wellicht moeten we hier een mentaliteitsverandering bewerkstelligen. Bedrijven die met voornamelijk Nederlandse chauffeurs werken hebben op deze manier nog een extra uitdaging, aangezien er steeds minder goed nederlands sprekende chauffeurs beschikbaar zijn vanuit de praktijkscholen. Bonus hier bovenop is het feit dat het overgrote gedeelte van de huidige Nederlandse chauffeurs al wat ouder is en binnenkort met pensioen zullen gaan.


De bovengenoemde punten zijn dus eigenlijk samen te vatten in de volgende problemen voor chauffeurs;

 • Imagoproblematiek rondom de chauffeur

 • Werkomstandigheden zijn niet optimaal

 • Er rijden te weinig chauffeuses

 • Het aantal inschrijvingen voor chauffeurs bij opleidingen is (structureel) te laag

Bij NEXTdriver zijn we ervan overtuigd dat logistieke bedrijven zichzelf beter kunnen positioneren voor nieuwe chauffeurs mits ze bewust bezig zijn met de genoemde pijnpunten in deze blogpost.


Door te investeren in de chauffeur krijgt het bedrijf een beter imago wat resulteert in meer aanwas bij chauffeurs maar ook bij klanten, een blije chauffeur is een blije klant!

Verder kan investeren in de chauffeur, door middel van rijgedragcoaching, niet alleen de chauffeur eerlijker en beter beoordelen. Het geeft ook de mogelijkheid om schades te reduceren, brandstofverbruik te verminderen en meer financiële ruimte te geven aan de chauffeur voor geleverde diensten.


Benieuwd naar hoe NEXTdriver het leven van chauffeurs, managers en rijgedragcoaches makkelijker maakt? Neem contact met ons op of kijk naar de mogelijkheden van een pilot.


Gebruikte Bronnen


118 weergaven