EU Green Week 2020

EU Green Week, Europa’s meest vooruitsteekend evenement, vond vorige week plaats.

Het zette de natuur in de schijnwerpers als onze sterkste bondgenoot in economisch herstel in de wereld na een pandemie.

In meer dan 30 paneldiscussies binnen drie dagen bespraken Europese beleidsmakers en vooraanstaande experts uit de industrie hoe de bescherming en het herstel van de natuur herstel kan stimuleren en banen kan creëren, waardoor we kunnen bouwen aan een gezondere en veerkrachtige samenleving.

De online conferentie heeft ook licht geworpen op de Europese Green Deal. Een plan om de economie van de EU duurzaam te maken door de klimaat- en milieu-uitdagingen om te zetten in kansen. De doelstellingen van dit plan zijn:

  • Geen netto-uitstoot van broeikasgassen bereiken in 2050

  • Economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen

  • Geen mens en geen plaats wordt achtergelaten


De EU wil deze doelen bereiken door te investeren in milieuvriendelijke technologieën, innovatie te ondersteunen, schonere, goedkopere en gezondere vormen van vervoer uit te rollen en andere maatregelen te nemen.

Vanwege de negatieve impact op het milieu is duurzame mobiliteit cruciaal voor de Europese Green Deal. Tegen 2050 moet de transportsector de uitstoot van broeikasgassen met 90% verminderen.

Om dat te bereiken, is de EU van plan nieuw beleid te voeren dat bijvoorbeeld zou leiden tot een einde aan subsidies voor fossiele brandstoffen of voor een effectieve kilometerheffing. Daarnaast speelt technologie een belangrijke rol. Geautomatiseerde mobiliteit en slimme verkeersbeheersystemen zullen het verkeer efficiënter en schoner maken, terwijl oplossingen zoals mobility as a service beter zullen voorzien in de behoeften van de burger.

Bij NEXTdriver dragen we bij aan het koolstofarm maken van de wegtransportsector door een technologie te bieden die chauffeurs begeleidt naar een efficiëntere en duurzamere rijstijl. Door onze oplossing te implementeren, besparen logistieke bedrijven tot 5-8% brandstof zonder noemenswaardige investeringen. Laten we samen Europa groener maken!

Alle opnames van de EU Groene Week-conferentie zijn hier te bekijken. U kunt hier ook ontdekken hoe NEXTdriver de decarbonisatie van de Europese wegtransportsector ondersteunt.

12 weergaven