Duurzame Investeringsmogelijkheden

Gaat verduurzaming alleen maar gepaard met prijzige investeringen?

Om deze vraag te beantwoorden pakken we het regeerakkoord en de doelstellingen van Transport en Logistiek Nederland (TLN) erbij.

De verduurzamingsdoelstellingen

In het regeerakkoord van 2017 werd 49% CO2-reductie in 2030 ter doel gesteld. Als gevolg van dit regeerakkoord heeft TLN zijn eigen duurzaamheidsdoelen uitgezet.[1] Om de CO2-uitstoot van vrachtwagens in 2030 gehalveerd te hebben stelt het de volgende subdoelen:

Geen uitstoot in de binnenstad (door te investeren in elektrisch vrachtvervoer)

Lage uitstoot in buitengebieden (door voornamelijk biobrandstof te gebruiken)

Vermindering van gereden kilometers (door ritten efficiënter te plannen)


Methodes van verduurzaming

TLN verwacht van transportbedrijven dat zij investeren in nieuwe elektrische vrachtwagens, in nieuwe biobrandstof-vrachtwagens en in het in gebruik nemen van slimmere planningstechnieken. Er zijn echter nog veel meer manieren om te verduurzamen: bedrijven kunnen nog beter letten op de juiste bandenspanning; de beladingsgraad en de routeplanning kunnen verder geoptimaliseerd worden, zodat er minder wordt leeggereden of met dubbele laadvloeropleggers gereden wordt; en er kan worden ingezet op ‘het nieuwe rijden’, rijgedragverbetering door coaching en rijstijlanalyses. [2]

Elektrisch rijden

Elektrische vrachtwagens zijn een relatief dure investering: een e-truck kost al snel €300.000. Zo’n investering heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Het opladen van de E-truck op de juiste momenten (vaak in de nacht) zorgt voor hele aantrekkelijke energieprijzen en op lange termijn komt dit ten voordelen tot de totale kosten. Tegelijkertijd rijkt de radius van een elektrische vrachtwagen nog niet ver genoeg om lange ritten mee te maken, en is daarom een minder aantrekkelijke keuze als het gaat om het flexibel inzetten van je wagens. [3]

Beladingraad en routeplanning

Beladingsgraad-optimalisering is een onderdeel van de planning. Rijden met lege vrachtwagens is immers zonde van de brandstof, het onderhoud en de tijd van de chauffeur. De belading kan vaak nog geoptimaliseerd worden door opleggers met dubbele laadvloer te gebruiken, of door meer producten te vervoeren per rolcontainer. Met het verbeteren van de beladingsgraad kunnen transportbedrijven naar verwachten ongeveer 5% besparen op de uitstoot.

Routeplanning is een ander onderdeel om op te optimaliseren. Onder meer kan er nog verbeterd worden in de ritten die boordcomputers plannen, en kan er winst te behalen vallen in het slim inzetten van fleet-managementsystemen. Gemiddeld verwachten ondervraagde bedrijven rond de 4% CO2-uitstoot te besparen door de routeplanning te optimaliseren.

Gebruik maken van ‘het nieuwe rijden’

Het nieuwe rijden is met name gericht op het rijgedrag. Hierin wordt over het algemeen een rijstijlanalyse, op basis van boordcomputerdata, gecombineerd met coaching om het rijgedrag te verbeteren en chauffeurs zo zuiniger te leren rijden. Dit is niet alleen een goedkope oplossing, het kan ook geld opleveren - afhankelijk van hoe dit proces geregeld is. Wat voor deal is er gemaakt met de boordcomputerprovider? Wordt de rijstijlanalyse door een bekwame partij gedaan? En is er een coach in dienst (en zo ja: fulltime of parttime, en op hoeveel chauffeurs)?

Gaat verduurzaming alleen maar gepaard met prijzige investeringen? Op basis van bovenstaande opties kunnen we die vraag beantwoorden. Soms zijn er inderdaad grotere investeringen nodig om een duurzamere bedrijfsvoering te hebben. Tegelijkertijd valt er ook nog veel te behalen in de kleinere investeringen, zoals ‘het nieuwe rijden’ of routeplanningoptimalisering. Beide oplossingen brengen structurele kosten met zich mee, maar bieden ook structurele voordelen, waaronder een lager brandstofverbruik. De rijgedragcoaching van NEXTdriver levert bij zijn huidige klanten zo’n 8% brandstofreductie op.


NEXTdriver

NEXTdriver is een innovatieve service die zorgt dat het rijgedrag verbeterd wordt bij alle chauffeurs binnen het bedrijf. Door lage kosten en de hoge kwaliteit die er geleverd wordt zijn de resultaten positief. Het businessmodel van NEXTdriver is dan een oplossing voor zowel kleine en grote transportbedrijven.

Meer weten over de slimme coachingsdienst voor uw chauffeurs? Kijk op onze website of plan een gesprek met een van onze experts.

[1] https://www.tln.nl/themas-duurzaamheid/

[2] https://www.nvg.nl/downloads/cms/NVG_Rapport_Duurzaamheid_web(2012).pdf

[3] https://www.ad.nl/auto/elektrische-truck-rukt-op-in-nederland~aa5e631e

73 weergaven