Brandstofefficiëntie onmisbaar voor CO2-reductie in het wegtransport

Deze industrie rapportage is van origine gepubliceerd op de website van ING. De link daarvoor is hier te vinden en we zullen enkele interessante bevindingen delen in deze blogpost. Verder zal deze blogpost ook het herstel van de truck & trailermarkt kort toelichten en ook naar de gebruikte bronnen doorverwijzen.


Uit het bovenbenoemde rapportage van de ING komen grofweg 3 wegen naar besparing naar voren. A. Aanpassing van de techniek en de gebruikte configuratie (zuinigere voertuigen) B. Aanpassing van rijgedrag – zuiniger rijden (efficiëntieverbetering bestaande wagenpark) C. Optimalisering van de logistieke planning en organisatie (efficiëntieverbetering bestaande wagenpark)


Brandstofefficiëntie kan winstgevendheid substantieel verbeteren


Door de drie wegen naar besparing zoveel mogelijk te benutten kan er ook voor 2030 al een flinke stap worden gezet met CO2-reductie van het truckwagenpark, terwijl de zero-emissie trucks langzamerhand instromen. Wachten op voldoende zero-emissie trucks duurt door de forse reductieopgave te lang en voldoet niet voor grotere afstanden. Vervanging door nieuwe en schonere diesels werkt, maar gaat geleidelijk en gaat gepaard met hoge investeringskostte. Met zuiniger rijden en aanpassing van de logistieke planning en organisatie is in principe het snelst te besparen. Naast de positieve impact voor de uitstoot van een bedrijf is de financiële impact van brandstofbesparing niet te onderschatten. 1 procent brandstofreductie gaat bij een dieselprijs van €1,20 maar om 1,2 cent maar bij grote jaarlijkse verbruiksvolumes kan dit zeker gezien de kleine winstmarges fors oplopen. Lees het laatste NU artikel over de recordprijs van Diesel en bedenk de mogelijke besparingen die hierop gemaakt kunnen worden: https://www.nu.nl/economie/6140025/een-liter-diesel-is-duurder-dan-ooit-record-uit-2012-gesneuveld.html

Rekenvoorbeeld:

  • Stel een bedrijf heeft een vloot van 100 trucks die 100.000 km/jaar rijden à totaal 10 mln. km.

  • Bij een gemiddeld verbruik van 25 liter/100 km. is het verbruik 2,5 mln. liter. diesel per jaar a € 1,20.

  • Dit betekent jaarlijks 25.000 liter minder per procent besparing (€ 30.000). Bij 5% is dit € 150.000.

  • Stel de omzet is 15 mln. met een bruto winst van € 450.000 (3% marge).

  • Als de besparing 5% is, dan stijgt de winst met 33% tot € 600.000 (4%). Bij 2% marge is dit 50%.

Benieuwd naar wat de NEXTdriver service kan betekenen op het gebied van dergelijke brandstofbesparingen? Probeer onze calculator gratis uit.Elk bedrijf is anders: kijk per segment en type lading en volg vooral de vooruitgang


Brandstofverbruik verschilt per inzetgebied en ritafstand maar ook per deelmarkt en type lading (gewicht, koeling). Er is een groot verschil tussen het verbruik van een truck voor reststromen en een truck die in het internationaal transport wordt ingezet. Ook loopt het gewicht (GVW) sterk uiteen (b.v. stenen vs. steenwol) en speelt het weer mee.

Het is dus lastig om bedrijven te vergelijken en veel transporteurs zijn dan ook sceptisch over algemene vergelijkingen. Er zijn binnen specifieke activiteiten/sectoren of business units wel vergelijkingen mogelijk. Dit maakt het volgen van de eigen prestaties en het opbouwen van een trackrecord van vooruitgang per onderdeel en chauffeur interessant.

Bij NEXTdriver analyseren we de data op een onbevooroordeelde wijze zodat het mogelijk is om iets zinnigs over het rijgedrag van de chauffeur te vertellen. Daarom doen we voordat we beginnen aan een proef met een mogelijke nieuwe NEXTdriver klant ook eerst een 0 meting om zo tot inzichtelijke en vergelijkbare resultaten te komen


Dan door naar het herstel van de truck & trailer markt en wat de ING daarvan verwacht. Wederom hebben we enkele (in onze optiek) punten meegenomen die we willen uitlichten.


Terugkeer van gematigde groei in 2021

Het vooruitzicht voor wegtransporteurs voor 2021 is gematigd positief.

het aantal vervoersbewegingen lag in de eerste vier maanden duidelijk boven het pre-coronaniveau. Consumenten zullen waarschijnlijk minder goederen voor in en om huis aanschaffen en de bouw maakt een pas op de plaats, maar versoepeling van de coronamaatregelen economisch herstel zijn een stimulans voor de vervoersvraag en de benodigde capaciteit.


Herstel truckregistraties tot 11.000 in 2021, sterker herstel in 2022

De Nederlandse truckregistraties zijn in 2020 met 32% fors teruggevallen, dit was vergelijkbaar met de teruggang in 2009 en deels toe te schrijven aan de productieonderbreking in het voorjaar. Anders dan ten tijde van de financieel-economische crisis valt de markt in 2021 niet verder terug, maar is het herstel ingezet. De goed gevulde orderportefeuilles bij fabrikanten als Volvo en DAF wijzen op groei. Naar verwachting zal het aantal registraties in 2021 uitkomen op 11.500 (+8%) om in 2022 verder door te groeien naar 13.000, wat iets onder het langjarig gemiddelde ligt

Gebruikte bronnen:10 weergaven