Bijdrage aan vermindering arbeidskrapte door inzet van ICT

In de logistiek is arbeidskrapte voor veel bedrijven nog steeds een issue. Er waren ongeveer 10.500 openstaande vacatures voor chauffeurs in januari en februari 2022 [stl]. Ook voor NEXTdriver is dat regelmatig een tegenwerping van bedrijven die willen starten met onze service. Vaak zal de mentorchauffeur alsnog de planning moeten dichtrijden. Zonde, want je geeft daarmee ook geen aandacht aan je huidige chauffeurs en dat lijkt ons nou juist heel hard nodig.


Zonde want je geeft daarmee minder aandacht aan je eigen chauffeurs en dat is nu juist zo hard nodig met de oplopende congestie op onze wegen.

Een recent artikel van Rob Zuidwijk op logistiek.nl had een toepasselijke titel: “Is digitalisering vriend of vijand van de logistiek”.

Het artikel ging weliswaar over afstemmen van processen binnen de logistieke keten, maar de strekking is net zo goed van toepassing op de samenwerking die wij aangaan met een logistiek ondernemer. De meeste organisaties kiezen ervoor dat wij de chauffeurs coachen. Die keuze is vooral gelegen in de consistentie die NEXTdriver biedt en logistiek ondernemingen die dat niet altijd waar kunnen maken. Consistentie is een van de voorwaarden voor het creëren en behouden van draagvlak onder chauffeurs, op deze manier wordt de coaching steeds vaker ‘gewoon’.


We zijn ook een luisterend oor van de organisatie, omdat we zaken vernemen van de chauffeurs over de werkwijze en processen die minder soepel verlopen. Deze zaken kunnen we op bedrijfsniveau aan de orde kunnen stellen, waarbij de privacy van de chauffeur gewaarborgd blijft.

Als een organisatie het vervolgens lukt om verbeteringen door te voeren, ontstaat een aantrekkelijkere werkomgeving. Daarmee wordt het een omgeving waarin je, als werknemer, wilt (blijven) werken en beter zult presteren.


Aan het eind van zijn artikel deelt Rob drie vragen: Wordt de mens ooit weggerationaliseerd? Hoe verregaande geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen partijen zich verhoudt tot de vertrouwensrelaties van die partijen? En 3, Is logistiek schaalbaar?


Deze vragen raken precies de balans die we met NEXTdriver hebben weten te realiseren. Een balans in schaalbaarheid, persoonlijke benadering en privacy-/chauffeursvriendelijkheid. NEXTdriver gaat voor impact op grote schaal. Impact op CO2-reductie, verkeersveiligheid en duurzaam inzetbare medewerkers.

Grote schaal betekent dat we met ons dataplatform veel klanten en chauffeurs moeten kunnen helpen. Hiervoor maakt NEXTdriver gebruik van de nieuwste technologie op gebied van dataopslag en -verwerking. Privacy staat in onze aanpak centraal. Tegelijkertijd kenmerkt onze aanpak zich door een persoonlijke benadering.


Er zit bij ons een echte coach achter de knoppen en de chat. Onze coaches bestaan uit ervaren (mentor)chauffeurs, psychologen en data-analisten. Een persoon bouwt vertrouwen op met een chauffeur, in onze visie is die menselijke kant een absolute noodzaak om tot verandering te komen.


Het is NEXTdriver gelukt om de coaching van chauffeurs zeer efficiënt en effectief te implementeren. Heb je toch je eigen mentorchauffeur volledig vrij voor coaching, dan kan deze middels ons platform 3-5 keer zo efficiënt het werk verrichten en daarmee een aantal andere gerelateerde taken binnen de organisatie oppakken.


Wat kunnen wij doen om jouw vertrouwen te winnen en met onze slimme tooling jouw logistieke organisatie werk uit handen te nemen én de marge helpen vergroten? Denk eens na wat je structureel met 3,5% brandstofbesparing kunt doen voor jouw medewerkers.


11 weergaven