Ambassadeur zijn voor de verkeersveiligheid, wat houdt dat in?

Henk en Guido hebben gezamenlijk een blog geschreven door elkaar enkele scherpe vragen te stellen in een Zoom gesprek rondom de verkeersveiligheid, onze ambassadeursrollen en onze aanpak. Guido is met NEXTdriver de winnaar van de nationale verkeersveiligheidsprijs en Henk is momenteel voor de VNG met Nederlandse gemeenten in gesprek om te inventariseren of het lukt om risicogericht te werken in de geest van het SPV.

Beide zijn we ambassadeur voor meer verkeersveiligheid en willen we, elk op onze eigen manier, zorgen voor minder verkeersslachtoffers in Nederland. De gemeenschappelijke factor is wel dat we willen dat er wat veranderd! Lees verder voor de vragen 👇

 

Guido: "Hoe ben jij in de wereld van verkeersveiligheid terecht gekomen?"


Henk: "Dat is eigenlijk een heel random verhaal. Ik kwam bij een commerciële organisatie vandaan als accountmanager en na een (wereld)reis en vrijwilligerswerk in Zambia wilde ik de non profit sector in, ik wilde iets doen wat de wereld beter maakte. Ik was accountmanager en tikte op Google “Accountmanager + non profit” in. Toen kwam ik bij een kleine stichting uit die ‘iets’ deed met verkeersveiligheid en op zoek was naar een non profit accountmanager. Ik dacht, waarom ook niet? De rest is geschiedenis."

Guido: "Wat is je grootste les uit de periode dat je bij TeamAlert hebt gewerkt?"


Henk: "Omdat TeamAlert zo hard groeide heb ik daar op heel veel vlakken veel geleerd, zeker toen ik er bestuurder werd. Maar de grootste mee-gever is wel dat je nooit over mensen/doelgroepen moet praten en dan kan denken dat je hun gedrag wel snapt. Daarom ga ik zo hard op participatie vanuit de hele samenleving en op gedragskennis. Er is eigenlijk niks ingewikkelder dan het gedrag van mensen echt goed doorgronden."

Guido: "Waar zou volgens jou een cruciale verandering moeten plaatsvinden om de verkeersveiligheid weer de goede kant op te krijgen?"


Henk: "Ik vind het onderwerp verkeersveiligheid mateloos fascinerend. Voornamelijk omdat iedereen altijd zegt dat verkeersveiligheid belangrijk is. Maar als het dan gaat om keuzes/investeringen/kosten (niet alleen in geld, denk bijvoorbeeld ook aan het ‘opofferen’ van wat reistijd of een paar parkeerplekken) maken, mensen in de kramp schieten.

We zullen échte doortastende keuzes moeten maken; hup, in elke auto een dwingende ISA, overal 30 km/u rijden duurde ook me al veel te lang en hang maar aan elke brug een camera die checkt of jij aan het appen bent."

Hoezo moet jij al append 50 km/u willen kunnen rijden in een wijk waar een peuter elke vijf meter van zijn driewieler af kan vallen?!"

Guido: "De verkeersonveiligheid kost onze maatschappij miljarden per jaar. Recent kwam er een studie van KiM uit over de start- en scaleups in de mobiliteit. Opvallend was dat van de geïnventariseerde 160 bedrijven slechts enkele (lees minder dan 10) actief zijn op verkeersveiligheid. Blijkbaar is de problem-solution fit moeilijk om er een fatsoenlijke onderneming mee te starten. Hoe kijk jij hier tegenaan?"


Henk: "Aannemende dat we het nu even niet over het menselijk leed hebben, maar puur over de financiële kant. Dan snap ik die problem-solution ‘unfit’ wel. Het antwoord is mijns inziens ook niet heel ingewikkeld. De baten van meer verkeersveiligheid komen niet terug bij degene die er in investeren. Minder zorgkosten, minder economische schade door oponthoud, minder milieuvervuiling (!), etc. Het zijn allemaal (indirecte) baten die elders terugkomen. En we zijn er in Nederland heel goed in geworden om in departementen denken, maar integraal (denken) is ingewikkeld."

Guido: "NEXTdriver heeft de NVVP gewonnen en is voor de komende tijd verkeersveiligheidsambassadeur. Wat zou jij verwachten van onze ambassadeursrol?"


Henk: "Elke NVVP-ambassadeur vult zijn/haar rol anders in. Dus je moet vooral doen wat bij je past. Maar wat ik wel mooi vind aan jou is dat je zorgt voor een beetje reuring. Dus blijf dat vooral doen, niet te stil zijn en vooral aandacht vragen voor het onderwerp. Waar dat maar kan. Tegelijkertijd vind ik dat je zelf ook het goede voorbeeld moet zijn. En dat komt weer terug in mijn laatste vraag aan jou 😉."


Henk: "Waarom begin je in hemelsnaam een onderneming in een markt met flinterdunne marges?"


Guido: "Dat wist ik eerlijk gezegd vooraf ook niet. Waar ik tijdens de validatie van onze product-market fit naar heb gekeken is waar de waarde zit. Die is veel groter bij een logistiek ondernemer als een verzekeraar. Immers veilig rijgedrag leidt niet alleen tot minder schades, maar ook een lager brandstofverbruik, minder slijtage, betere inzetbaarheid van medewerkers en een stabiele of lagere premie. Daarnaast denk ik ook niet dat je die marge flink moet kunnen vergroten als de sector meer gebruik zou maken van technologie en zich minder door de waan van de dag zou laten leiden."


Henk: "Waarom wil je met verkeersveiligheid in de logistiek beginnen en niet bij personenvervoer? à Waarom ben je met je service in de logistiek gestart en niet voor consumenten?"

Guido: "Een gemiddelde burger ervaart geen veiligheidsprobleem. Vraag een publiek of ze een veilige chauffeur zijn en het gros steekt zijn hand op. Vraag een logistiek ondernemer waar hij wakker van ligt, dan is het aanbellen bij de familie van de werknemer die verongelukt is. Ondernemers vinden de veiligheid van hun medewerkers zeer belangrijk. Het grote voordeel van de vrachtwagens is dat er ook meer gestandaardiseerd en er reeds (fleetmanagement) data aanwezig is."


Henk: "Zijn subsidies in jouw ogen áltijd slechter dan marktwerking?"

Guido: "Niet perse, maar wel als het structureel is. Subsidie is goed om echte innovaties van de grond te krijgen. Dat verlaagt de drempel om een (diepte)investering te doen. Het mag wat mij betreft zelfs falen. Subsidie is slecht als het om een structurele bijdrage gaat voor het uitvoeren van een wederkerende (overheids)taak. Dan is de businesscase niet goed genoeg doordacht. Ook in verkeersveiligheid is die businesscase te maken."


Henk: "Ik zag dat je echt blij was met het winnen van de NVVP, maar waarom? Los van de eer kan het best vermoeiend zijn om in dit werkveld als ambassadeur op te moeten treden. Iedereen vindt verkeersveiligheid belangrijk, maar als er echt actie ondernomen moet worden wordt het soms verdacht vaak stil."

Guido: "Dat was ik zeker, zelfs geëmotioneerd en bovenal trots op ons team. Een tech startup uit de grond stampen vergt veel bloed, zweet en tranen. Deze prijs is een enorme eer en waardering. Ik wil niet dat het stil blijft en wil met mijn ambassadeursrol wat achterlaten, meer samenwerking in het veld realiseren, meer testen in de praktijk en minder blijven hangen in onderzoek en pilots. Het zou al een hele grote stap voorwaarts zijn als we bij iedere pilot – hoeveel hekel ik ook aan dat woord heb – we een business model canvas invullen voordat we eraan beginnen."

Henk: "Jij en ik hebben een tijd geleden een goed, maar stevig gesprek gehad over het feit dat jij de deelnemende chauffeurs van NEXTdrive appt, terwijl ze soms in de wagen zitten. Ik vind dat niet kunnen, waarom jij wel?"

Guido: "Je raakt een zeer belangrijk punt hier. Ik ga uit van ‘de meeste mensen deugen’ en zeker in de professionele wereld waarin wij werkzaam zijn, is het gebruik van een mobiele telefoon taboe.

Tegelijkertijd vragen we een paar minuten per week aandacht van een chauffeur en die vragen we zeker niet tijdens het rijden. Het alternatief met bellen van de chauffeurs is niet rendabel en niet uitvoerbaar.

WhatsApp is een heel laagdrempelige manier om contact te hebben met chauffeurs. Besef ook dat 99% van de chauffeurs geen bedrijfsemail heeft om ze te kunnen bereiken. Onze feedback is wekelijks en we verwachten geen directe reactie op onze coaching. De chauffeurs mogen ernaar kijken als ze pauze hebben. Daarnaast kunnen wij aantonen welke veiligheidseffect we inmiddels realiseren en daarmee kan ik zeggen dat de veiligheid met bijna 30 tot 50% verbetert. Wel hebben we naar aanleiding van feedback enkele aanpassingen doorgevoerd, waaronder ‘MONO’ onder de aandacht brengen bij het eerste gebruik van de app en dit jaar komt er ook een ‘in app chat’ functionaliteit waardoor alles in de NEXTdriver app zal plaatsvinden. Op de middellange termijn willen we ‘rijdetectie’ toevoegen, zodat er ook geen berichten worden gestuurd als de chauffeur rijdt."

 

We gaan in de toekomst vaker elkaar scherpe vragen stellen om zodoende een beter beeld rondom verkeersveiligheid te creëren en elkaar scherp te houden om ook daadwerkelijke veranderingen aan te jagen. We zijn dan ook beiden (Henk & ik) benieuwd naar jullie mening en gedachtengang rondom het verhogen van de verkeersveiligheid.


Ben je benieuwd naar het stappenplan waar Henk over sprak? Lees meer hier.

Wil je meer weten over de NVVP? Lees meer hier.


Enkele nog opvallende punten uit dit interview kort samengevat:


#1 Henk: "We zullen échte doortastende keuzes moeten maken; hup, in elke auto een dwingende ISA, overal 30 km/u rijden duurde ook me al veel te lang en hang maar aan elke brug een camera die checkt of jij aan het appen bent. Hoezo moet jij al append 50 km/u willen kunnen rijden in een wijk waar een peuter elke vijf meter van zijn driewieler af kan vallen?!"


#2 Henk: "De baten van meer verkeersveiligheid komen niet terug bij degene die er in investeren. Minder zorgkosten, minder economische schade door oponthoud, minder milieuvervuiling (!), etc. Het zijn allemaal (indirecte) baten die elders terugkomen."


#3 Henk: "Omdat TeamAlert zo hard groeide heb ik daar op heel veel vlakken veel geleerd, zeker toen ik er bestuurder werd. Maar de grootste mee-gever is wel dat je nooit over mensen/doelgroepen moet praten en dan kan denken dat je hun gedrag wel snapt."


#1 Guido: "Ondernemers vinden de veiligheid van hun medewerkers zeer belangrijk. Het grote voordeel van de vrachtwagens is dat er ook meer gestandaardiseerd en er reeds (fleetmanagement) data aanwezig is."


#2 Guido: "Onze feedback is wekelijks en we verwachten geen directe reactie op onze coaching. De chauffeurs mogen ernaar kijken als ze pauze hebben. Daarnaast kunnen wij aantonen welke veiligheidseffect we inmiddels realiseren en daarmee kan ik zeggen dat de veiligheid met bijna 30 tot 50% verbetert."


#3 Guido: "Subsidie is slecht als het om een structurele bijdrage gaat voor het uitvoeren van een wederkerende (overheids)taak. Dan is de businesscase niet goed genoeg doordacht. Ook in verkeersveiligheid is die businesscase te maken."


Benieuwd naar de mogelijkheden van NEXTdriver en hoe die de verkeersveiligheid kan verhogen? Lees meer op onze website of vraag een brochure aan via het contactformulier.

72 weergaven